Tin tức

    Sản phẩm Trống Da Trâu

    Sản phẩm Trống Da Trâu

    Hiện nay trên thì trường đang có rất nhiều loại trống da trâu đang được bán, chúng chủ yếu là trống trường, trống múa lân, trống đình chùa, trống đế cúng, trống hát văn...